De reconstructie van de Deurningerstraat.

Twents: Voor lijn 59 vervalt van 22 februari t/m 30 juni deze halte.

Oorzaak

De reconstructie van de Deurningerstraat.

Gevolg: Algemeen

Vervallen halte(n)

De Brink, Thiemsbrug, Gerardus Majella, M.A. de Ruyterstraat.

Haltes