Werkzaamheden (Wkc De Thij.)

29 april 2020 07:57
19 juni 2020 23:59
Twents: Voor lijn 60 vervalt van 4 mei t/m 19 juni deze halte.

Oorzaak: Overig

Werkzaamheden

Gevolg: Algemeen

Vervallen halte(n)

Wkc De Thij.