Werkzaamheden (De Zuivering, Zuivelfabriek.)

17 april 2020 09:31
10 juli 2020 23:59
Twents: Voor lijnen 81 en 681 vervalt van 20 april t/m 10 juli deze halte.

Oorzaak: Overig

Werkzaamheden

Gevolg: Algemeen

Vervallen halte(n)

De Zuivering, Zuivelfabriek.

Advies

Vervangende halte: ' t Midden